Persondatapolitik

Vi passer godt på dine data

PERSONDATAPOLITIK

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

  • Navn
  • Adresse og leveringsadresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse

Vi registrerer dine personoplysninger for at kunne levere ydelser til dig.

Vi indgår altid en databehandleraftale med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne, og vi sikrer, at alle vores databehandlere lever op til Persondataforordningen.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6 stk. 1, litra b, c og f.
Personoplysningerne registreres hos B. C. Gas og Vand ApS og opbevares i overensstemmelse med Persondataforordningen.

B. C. Gas og Vand ApS udleverer ikke dine personlige oplysninger til tredje part uden at der er givet aktivt samtykke hertil.

Dataansvarlig på www.gas-vand.dk er B. C. Gas og Vand ApS.

KONTAKT OG KLAGEMULIGHED VEDR. PERSONOPLYSNINGER

Du har altid ret til at kontakte os og få oplyst, hvilke personlige oplysninger, vi har registreret. Såfremt de er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante kan du i henhold til reglerne i persondatabeskyttelsesloven få oplysningerne ændret eller slettet ved at kontakte os på persondata@gas-vand.dk.

Ovenstående gælder ikke, hvis anden lovgivning foreskriver, at B. C. Gas og Vand ApS skal opbevare data i en vis periode (eksempelvis regnskabsloven).

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data, der vedrører dig. Klage skal indgives til Datatilsynet, jf. persondatabeskyttelsesloven § 58, stk. 1.

Som registreret hos B. C. Gas og Vand ApS, har du altid ret til at sende os dine indvendinger mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig.

Disse rettigheder har du efter persondatabeskyttelsesloven.

Henvendelse i den forbindelse sendes til: persondata@gas-vand.dk.